ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

         Ὁ Μητροπολίτης Κορέας Ἀμβρόσιος (Ἀριστοτέλης) Ζωγράφος γεννήθηκε στὴν Αἴγινα στὶς 15 Μαρτίου 1960, ὅπου καὶ ολωκλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του. Τὸ 1983 ἔλαβε τὸ πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 1985 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1991. Ὡς κληρικὸς ὑπηρέτησε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Νικαίας (ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος καὶ τοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νικαίας κυροῦ Γεωργίου Παυλίδου) καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης. Κατὰ τὰ ἔτη 1988-1989 ἐργάσθηκε στὴν περιώνυμη βιβλιοθήκη καὶ πινακοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ. Τὸ διάστημα 1991-1993 μὲ ὑποτροφία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετεκπαιδεύθηκε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, Η.Π.Α., ἀπὸ ὅπου ἔλαβε τὸ δίπλωμα Th.M. (Πατρολογία) καὶ κατὰ τὰ ἔτη 1993-1996, μὲ ὑποτροφία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Princeton (PTS), παρηκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἐν λόγῳ Σχολὴ (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία) καὶ στὸ Princeton University (Ἱστορία Τέχνης), καὶ ἔλαβε τὸ δίπλωμα Th.M., ἐργαζόμενος παράλληλα γιὰ τὴν συγγραφὴ τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς του. Κατὰ τὰ ἔτη τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν του στὴν Ἀμερικὴ (1991-1996), ὑπηρέτησε ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ὡς περιοδεύων ἱεροκήρυξ στὶς ἑλληνορθόδοξες Κοινότητες τῆς περιοχῆς New England, ἀπεσταλμένος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ὡς ἐφημέριος στὶς Ἑλληνορθόδοξες Κοινότητες Ἁγίας Βαρβάρας (Toms River, New Jersey) καὶ Ἁγίας Τριάδος (Bargaintown, New Jersey). Τὴν 21η Δεκεμβρίου 1998 ἀναγορεύτηκε ἀριστοῦχος Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὴν 23 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους μετέβη στὴν Κορέα γιὰ νὰ ἐργασθῆ ἱεραποστολικῶς στὴν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ὑπηρέτησε ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σεοὺλ καὶ ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς νεοϊδρυθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τὴν 21η Δεκεμβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Ζήλων καὶ τὴν 27η Μαΐου 2008 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κορέας. Οἱ κυριώτερες μελέτες τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου εἶναι οἱ ἑξῆς:

 • “The Social Teachings of St. Gregory Palamas, Based on His 63 Homilies”
 • “The Contribution of St. Basil the Great to the Formation of the Monastic Ideal”
 • “Iconography in the Liturgical Life of the Medieval Greek Church”
 • “Educational Prerequisites and Theological Underscorings for the Development of Orthodox Christian Mission”
 • “Orthodox Witness in the Korean Peninsula: A Historical Approach”
 • «Ψωμὶ ἤ μπάπ (=ρύζι); Σχέση ἀμφίρροπη. Ζωή, Λατρεία καὶ Εὐχαριστία στὴν Κορεατικὴ Ὀρθοδοξία»
 • «Τὸ πένθος στὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ στὴν Ἱεραποστολὴ»
 • «Ἡ Ὀρθόδοξη Διασπορὰ στὴν Κορέα»
 • «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ μπροστὰ στὶς νέες προκλήσεις»
 • «Ἔμμεσες ἐπιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς στὴν κορεατικὴ γλώσσα»
 • «Ἡ Ὀρθοδοξία στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τῆς Ν. Κορέας»
 • Ὁ Γαβριὴλ Θεσσαλονίκης καὶ τὸ ἀποδιδόμενο εἰς αὐτὸν ἀνέκδοτο Ὁμιλιάριο, Γραμματολογική, φιλολογικὴ καὶ θεολογική μελέτη, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, 2007
 • Ὁμοιότητες στὴν εἰκονογραφία Χριστοῦ καὶ Βούδα, Ἀθήνα: Μαΐστρος, 2009
 • “정교회 확산(Diaspora)의 본보기, 한국”
 • 성 에프렘의 기도, 영적 정화를 위한 실천적 지침
 • 영적 정화를 위한 실천적 지침
 • 비잔틴 성화, 영성 예술
 • “정교회 성화에서 아기 예수를 안고 있는 분으로서 또 하늘보다 더 넓으신 분으로서의 테오토코스”.

Ὁ εἰρημένος Μητροπολίτης συμμετεῖχε ἐπίσης ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπείας στὶς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Conference on World Mission and Evangelism), Sao Paulo, Βραζιλία (1997) καὶ Ἀθήνα (2005) καὶ στὸ Συνέδριο τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ “Συνδέσμου” στὸ Βελιγράδι (1998). Παράλληλα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κορέας ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 2004 καὶ ὡς Καθηγητὴς στὸ Hankuk University of Foreign Studies (Τμῆμα Ἑλληνικῶν καὶ Βαλκανικῶν Σπουδῶν).